Inside Out | training & coaching - Wies ten Kampe - De Foarn 9, 9001 NT Grou
Mail: info@ontpop.nu - Telefoon: 06-18479990

Hartelijk welkom op de website van Inside Out Training en Coaching.

Inside Out verzorgt sinds 2008 individuele coaching, begeleiding, teambuilding- en maatwerktrainingen. Tevens biedt Inside Out arbeidsgerelateerde trajecten zoals outplacement, 1e of 2e spoortrajecten, evenals interne mobiliteitstrajecten en begeleiding bij disfunctioneren. Ook is Inside Out betrokken bij het begeleiden van projecten op het gebied van arbeidsmobiliteit en gezondheid. Kortom, het begeleiden van mensen en teams daar waar ze vastlopen en beweging gewenst is!

Mijn bureau staat voor leren met plezier en onderzoeken door doen. Door prikkelen via betrokken, veilige confrontatie en met eigen verantwoordelijkheid. Ik reik de handvatten aan om dit ontwikkelingsproces te laten gebeuren. Inside Out werkt op drie niveaus: hoofd- (kennis), hart- (gevoel) en handen- (praktische uitvoering) en gebruikt diverse technieken en methodes.Inside Out staat voor verandering van binnenuit. Mijn wijze van coachen zorgt ervoor dat je bij het eigen potentieel komt en leert in-zien wat je nu écht wilt. Als transformationeel coach ga ik uit van het zelflerend vermogen wat resulteert in verdiept zelfinzicht. Daardoor ontstaat blijvende verandering. Als dit proces van binnenuit plaatsvindt is het een garantie voor duurzame inzetbaarheid waar je een leven lang plezier van hebt!

Ontpop.nu

Inside Out staat voor het zogenaamde 'Butterfly'-effect; kleine zaken kunnen grote veranderingen bewerkstelligen. Uitgroeien tot vlinder is een natuurlijk proces dat iedereen kan bereiken.

Wies ten Kampe, Transformationeel coach

van binnen naar buiten
Inside Out | persoonlijke coaching

Mijn coaching is gericht op het creëren van blijvende nieuwe inzichten. Oplossingsgericht en praktisch. Ik ga met jou op zoek naar het dieper gelegen probleem achter het probleem. Je blijft niet hangen in wat je niet wilt maar ontdekt wat je wél wilt. Ik geef met heldere handvatten aan hoe je verder kunt, samen met actiepunten waar je direct mee aan de slag gaat. We gaan samen op weg, waarbij het verleden aan bod kan komen maar de toekomst de maat is.

Coaching: voor wie en wanneer?

Soms loop je tegen zaken aan waar je zelf de oplossing niet voor weet. Op privé-gebied kunnen vragen spelen als:
Waarom zit ik niet lekker in mijn vel? Hoe ga ik om met onzekerheden, ziekte of verlies? Waar haal ik nou echt voldoening uit? Waarom kom ik altijd in dezelfde negatieve situaties terecht? Waarom lopen mijn relaties niet zoals ik graag zou willen?

Of op het gebied van werk:
Waar wil ik met mijn loopbaan naartoe? Maak ik wel optimaal gebruik van mijn talenten? Hoe ga ik om met conflicten op de werkvloer? Waarom heb ik altijd moeite met bepaalde situaties of mensen?

Mijn coaching kan tevens ingezet worden via outplacement of in de vorm van 1e of 2e spoortrajecten. Het doel is dan vooral gericht op het vinden van passend werk, verandering van werkomgeving of functie. Ook begeleid ik mensen bij acceptatie van ziekte of beperking en het zoeken naar passend werk.

Over de opbrengst van het coachtraject:

''In jaren heb ik mij niet zo goed gevoeld. Ik ben een compleet nieuwe weg ingeslagen.''

''Ik accepteer de huidige situatie beter.''
van binnen naar buiten
Inside Out | bedrijfstrainingen

De trainingen die gegeven worden door Inside Out worden afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever. In overleg worden concrete einddoelen bepaald. Een training of workshop is altijd maatwerk. Kenmerkend voor de training is dat er voor alle deelnemers elementen in zitten van persoonlijke groei, zelfontwikkeling en het opdoen van blijvende inzichten. Enkele voorbeelden van trainingen:

- teamontwikkeling in een veranderingsproces
- trainingen voor teambuilding
- het opbouwend coachen van medewerkers tijdens een reorganisatie
- trainingen over positieve/negatieve feedback en communicatie

Elke training wordt afgesloten met concrete actiepunten, gevolgd door een terugkomdag. Individuele coachingsessies als opvolging van een training behoren tot de mogelijkheden. Gedurende de training en het vervolg zal ik onder meer een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Tijdens de terugkomdag wordt gekeken naar de invulling en uitvoering van de samen opgestelde actiepunten. Ook wordt gekeken naar belemmeringen die men is tegengekomen en werken we van daaruit samen naar een passende oplossing toe.

Wat werkgevers bereiken met mijn trainingen zijn gemotiveerde, betrokken werknemers met een vernieuwde positieve en open houding. Ze kunnen hun talenten weer ten volle benutten en halen meer voldoening uit hun werkzaamheden.
Vraag gerust naar een advies op maat.

Medewerkers over de opbrengst van de training:

''Er is saamhorigheid ontstaan, we zijn dichterbij elkaar gekomen en streven nu naar een gezamenlijk doel.''
van binnen naar buiten
Inside Out | Werkgever

Het begeleiden van werknemers op de wijze van Inside Out heeft als blijvend resultaat dat werknemers zich gehoord voelen. Ze komen in beweging, erkennen hun eigen verantwoordelijkheid en hebben hun belemmeringen duidelijk in beeld. Vanuit dat startpunt kunnen werknemers daar op een positieve manier verder aan werken.

Deze nieuw verkregen inzichten hebben automatisch invloed op de (pro)activiteit van werknemers en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Ook vergroten deze veranderingen de -interne- arbeidsmobiliteit en hebben ze een positieve uitstraling op het ziekteverzuim.

In mijn trainingen wordt gebruik gemaakt van (inter)actieve werkvormen, ook wel ervaringsleren genoemd. Het resultaat van deze werkvorm is het verhogen van bewustwording en dat deelnemers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en leerproces. Onderzoek wijst uit dat deze leervorm zeer effectief is als het gaat om het aanleren van nieuw gedrag en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Mijn coaching kan tevens ingezet worden in de vorm van outplacement en in de vorm van 1e of 2e spoortrajecten. Het doel is dan met name gericht op het zoeken en vinden van passend werk, verandering van werkomgeving of functie. Ook begeleid ik werknemers bij acceptatie van ziekte of beperking en het zoeken naar passend werk.

''Mijn medewerkers hebben echt ‘stappen’ genomen. Ik zie dat ze groeien en met meer vertrouwen onze reorganisatie kunnen afronden en zichzelf hier proactief in durven opstellen.''

van binnen naar buiten
Inside Out | Wies ten Kampe

Wat ik te bieden heb is een analytische geest, open houding en een frisse blik. Ik sta voor betrokken confrontatie en geef zonder oordelen ruimte om veilig het groeiproces te ervaren. Verder bezit ik een rotsvast geloof in het positieve, in mogelijkheden, plus het vertrouwen en doorzettingsvermogen om ieders persoonlijke mogelijkheden te bereiken. Ik vind het telkens weer bijzonder om mensen te zien opbloeien, hun ware ik tot leven te zien komen en daar voor korte tijd een ondersteunend onderdeel van te kunnen zijn.

Ik heb brede kennis en ervaring opgedaan door middel van afgeronde studies op diverse vakgebieden: economie, arbeids- en organisatiepsychologie en ben gediplomeerd transformationeel coach en trainer. Ik heb in loondienst en als zelfstandig ondernemer gewerkt bij organisaties in verschillende sectoren: financiële dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg en reïntegratiebureaus. Belangrijk is ook mijn levenservaring; het werken in teams zowel positief als negatief, reorganisaties, omgaan met weerstand en angsten, de zoektocht naar bezieling en evenwicht tussen werk en gezin.

De naam Inside Out staat voor mijn manier van werken. Inside Out staat voor de zoektocht naar ieders ‘inside’, en deze vóór jou te laten werken. Het staat ook voor mijn wens om fysiek graag in de buitenlucht te zijn en dit te integreren in mijn coaching en trainingen. Het geeft een positieve dynamiek waar ik graag gebruik van maak.
Ik ben gecertificeerd transformationeel coach en trainer, geregistreerd Jobcoach, aangesloten bij Auriga Networks en partner bij Boeiend Trainen.

Over Wies als coach en trainer:

''Heeft voor iedereen aandacht, is duidelijk, geeft goede feedback, spontaan, oprecht, kan goed luisteren, straalt rust uit, vriendelijk, positief ingesteld.''

Over de training:

''Inspirerend, afwisselend en verrassend, doeltreffend, goede combinatie van lol en denken!''
van binnen naar buiten

Inside Out | training & coaching - Wies ten Kampe - De Foarn 9, 9001 NT Grou
Mail: info@ontpop.nu - Telefoon: 06-18479990